Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Śledź nas na

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności
Wybory przedstawiciela do Społecznej Inspekcji Pracy
Dr Ewa Chudoba z Instytutu Filozofii została wybrana na stanowisko Społecznego Inspektora Pracy na najbliższe 4 lata.
22.03.2022
więcej o Wybory przedstawiciela do Społecznej Inspekcji Pracy
Odliczanie składek związkowych od dochodu
Możliwość odliczenia od dochodu, stanowiącego podstawę obliczenia podatku, składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym (który pokrywa się z rokiem kalendarzowym) kwoty 300,00 zł.
27.01.2022
więcej o Odliczanie składek związkowych od dochodu
Ogólnopolski protest i akcja solidarnościowa w szkolnictwie wyższym
Komisje Zakładowe OZZ Inicjatywa Pracownicza przy uczelniach wyższych i PAN apelują o poprawę warunków pracy i płacy i dołączają do ogólnopolskiego protestu
13.12.2021
więcej o Ogólnopolski protest i akcja solidarnościowa w szkolnictwie wyższym

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty
Ogólnopolski protest pracowników szkolnictwa wyższego i nauki
Zachęcamy wszystkie pracownice, studentów, doktorantki i osoby, którym leży na sercu dobro nauki i szkolnictwa wyższego do udziału w pikiecie - 20.12, godz. 13.00, Collegium Novum UJ!
17.12.2021
więcej o Ogólnopolski protest pracowników szkolnictwa wyższego i nauki
Petycja ws. waloryzacji wynagrodzeń pracowników UJ
Apel do prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej o waloryzację wynagrodzeń pracowników UJ i podjęcie innych działań na rzecz złagodzenia dysproporcji między niskimi zarobkami a rosnącymi kosztami życia.
25.11.2021
więcej o Petycja ws. waloryzacji wynagrodzeń pracowników UJ
Dziękujemy Rektorowi z wsparcie różnorodności w Uniwersytecie
Wszystkim nam bliskie jest motto Uniwersytetu Jagiellońskiego: „Więcej znaczy rozum niż siła”
23.06.2021
więcej o Dziękujemy Rektorowi z wsparcie różnorodności w Uniwersytecie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia
Solidarni z Ukrainą
Chcemy zapewnić Was o naszej solidarności i wsparciu w świetle agresji militarnej ze strony Rosji na Ukrainę.
24.02.2022
więcej o Solidarni z Ukrainą
Porozmawiajmy o podwyżkach i pracy zdalnej
Zapraszamy na spotkanie otwarte 21 października 2021, o godz. 15.45. Sala nr 30 w Collegium Novum.
18.10.2021
więcej o Porozmawiajmy o podwyżkach i pracy zdalnej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osiągnięcia
Porozumienie w sprawie zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego
Porozumienie zawarte w dniu 16 grudnia 2021 w Krakowie pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Komisją Zakładową NSZZ "Solidarność" UJ, a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w UJ, oraz Komisją Zakładową OZZ Inicjatywa Pracownicza przy UJ.
17.12.2021
więcej o Porozumienie w sprawie zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nowa kwota zapomogi losowej
Nowa (wyższa) kwota zapomogi losowej
20.08.2021
więcej o Nowa kwota zapomogi losowej