Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wezwanie do działania w sprawie kryzysu humanitarnego na wschodniej granicy

Wezwanie do działania w sprawie kryzysu humanitarnego na wschodniej granicy

Wzywamy osoby, organizacje i instytucje związane ze środowiskiem akademickim

Wezwanie akademickich komisji OZZ Inicjatywa Pracownicza do działania w sprawie kryzysu humanitarnego na wschodniej granicy
Na granicy polsko-białoruskiej łamane są podstawowe prawa człowieka. Polski rząd nie tylko odpycha wyziębionych, głodnych i wycieńczonych ludzi do pogranicznych lasów, ale też zabrania niesienia pomocy humanitarnej tym, którzy jej bezwzględnie potrzebują. Rząd chce, żebyśmy bezradnie patrzyli, jak cierpią i umierają ludzie. Chce zagłuszyć w nas solidarność z prześladowanymi, bo prawdziwa solidarność międzyludzka i solidarność pracownicza jest tym, czego ten rząd boi się najbardziej.
Jako pracownice i pracownicy, a także przedstawicielki i przedstawiciele środowiska akademickiego, sprzeciwiamy się nieludzkiemu traktowaniu i skazywaniu na śmierć ludzi, którzy trafiają na granicę polsko-białoruską. Nie zgadzamy się na przemoc fizyczną, psychiczną i symboliczną, którą stosują wobec nich służby i instytucje polskiego państwa.
Nie możemy pozostawać obojętni, kiedy rząd i podległa mu telewizja publiczna wykorzystują techniki propagandowe znane z najgorszych autorytarnych reżimów w celu dehumanizacji uchodźców i tworzenia klimatu niechęci i nienawiści wobec potrzebujących pomocy ludzi. Masowe zmuszanie osób do przebywania w nieludzkich warunkach oraz podżeganie do nienawiści wobec słabszych grup w imię dobra państwa to znane z historii metody rządów faszystowskich. Nie godzimy się na takie praktyki, nie są one podejmowane w naszym imieniu. Mamy prawo i obowiązek sprzeciwu wobec barbarzyńskich działań polskiego i białoruskiego aparatu państwowej przemocy, skazującego na śmierć osoby przebywające na granicy.
Widzimy, że władza ignoruje kierowane do niej apele i używając manipulacji, stara się uzyskać poparcie większości społeczeństwa dla swojej polityki. Zdajemy sobie też sprawę, że konieczne jest solidarne, międzynarodowe działanie na rzecz zmiany polityki sformułowanej przez konserwatywne siły w Unii Europejskiej, opierające się na anty-uchodźczym resentymencie. W tej sytuacji uważamy, że jedynie oddolne, szeroko zakrojone działania mogą poprawić los osób przebywających na granicy oraz przeciwdziałać ksenofobicznym tendencjom społeczeństwa.
W związku z tym wzywamy osoby, organizacje i instytucje związane ze środowiskiem akademickim oraz sami i same zobowiązujemy się do:
1. zabierania w debacie publicznej jednoznacznych stanowisk opartych na wiedzy naukowej oraz na uznaniu życia ludzkiego i godności ludzkiej za wartości nadrzędne;
2. obywatelskiego nieposłuszeństwa, nakierowanego na bezpośrednią pomoc potrzebującym osobom w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb (snu, jedzenia, picia, leków, ciepła, wsparcia psychologicznego i prawnego), uzasadniając to koniecznością ratowania ludzkiego zdrowia i życia;
3. wyrażania solidarności z osobami przekraczającymi granicę oraz wspierania osobiście, rzeczowo bądź finansowo wszelkich bezpośrednich działań pomocowych świadczonych przez przedstawicielki i przedstawicieli organizacji społecznych, zawodów medycznych mediów oraz niezależne aktywistki i aktywistów;
4. otwartego wyrażania sprzeciwu wobec naruszających prawa człowieka działań władz, m.in. poprzez organizowanie akcji protestacyjnych;
5. poruszania tematu trwającego kryzysu humanitarnego w ramach prowadzonych zajęć oraz uwzględniania związanych z nim problemów w programach nauczania;
6. organizowania spotkań, wykładów, konferencji i innych wydarzeń poświęconych problemom związanym z trwającym kryzysem humanitarnym, skierowanych również do ogółu społeczeństwa;
7. współpracy przy wykonywaniu tych działań oraz podejmowania wspólnych inicjatyw dążących do zaprzestania łamania praw człowieka oraz przeciwdziałających ksenofobii.
Osobom na granicy pomaga wiele organizacji i lokalnych inicjatyw, między innymi: Fundacja Homo Faber (93 1940 1076 3069 8598 0000 0000), Fundacja Ocalenie (11 1750 0009 0000 0000 2156 6004). Fundacja Polska Gościnność (12 1750 0012 0000 0000 4087 4232), Strefa Wolnosłowa (27 1600 1462 1885 1963 8000 0001), Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (63 2030 0045 1110 0000 0307 2610), Polskie Forum Migracyjne (79 1050 1025 1000 0023 1482 7813). Informacje na temat zbiórek i protestów można też znaleźć pod adresem: ​​https://obywatele.news/uchodzcy/...
Międzyzakładowa Komisja OZZ Inicjatywa Pracownicza przy UP