Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogólnopolski protest i akcja solidarnościowa w szkolnictwie wyższym

Ogólnopolski protest i akcja solidarnościowa w szkolnictwie wyższym

Komisje Zakładowe OZZ Inicjatywa Pracownicza przy uczelniach wyższych i PAN apelują o poprawę warunków pracy i płacy i dołączają do ogólnopolskiego protestu

Apel jest pierwszym krokiem naszej akcji protestacyjnej! Wszystkie osoby, którym leży na sercu dobro nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, zapraszamy do akcji solidarnościowych planowanych na 15 grudnia i do udziału w ogólnopolskim proteście organizowanym przez ZNP 20 grudnia 2021.

 

Publiczna nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce od lat są niedofinansowane i opierają się na nisko wynagradzanej pracy pracowników i pracownic akademickich, naukowo-technicznych, administracyjnych i obsługi, w tym bibliotek. Kolejne rządy uciekają od tego problemu, skupiając się na reformach pogłębiających intensywność pracy i konkurencję uczelni o ograniczone środki budżetowe. W ostatnich latach wskaźnik regulacji płac na uczelniach jedynie nieznacznie przewyższał poziom inflacji i nie osiągnął 10% złożonych w obietnicy wyborczej przez ministra Gowina. Rosnące koszty życia zmuszają pracowników i pracownice do przechodzenia do sektora prywatnego lub wyjazdu na uczelnie zagraniczne, co znacznie osłabia potencjał polskiej nauki.

 

W związku z powyższym apelujemy o:

1. Dostosowanie warunków finansowania uczelni wyższych i Polskiej Akademii Nauk w 2022 roku do faktycznych kosztów życia w kraju poprzez:

- zwiększenie łącznej kwoty dotacji i subwencji na uczelnie wyższe oraz instytuty Polskiej Akademii Nauk w budżecie państwa na rok 2022 o 2,5 mld zł;

- wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników nauki i szkolnictwa wyższego o 20% w porównaniu z poziomami z 2020 roku w celu wyrównania stale rosnących kosztów utrzymania;

- waloryzację wynagrodzenia podstawowego profesora do kwoty 9030 zł, co pozwoli na adekwatną waloryzację minimalnych wynagrodzeń nauczycieli akademickich na niższych stanowiskach.

- zwiększenie minimalnej wysokości stypendium doktoranckiego.

2. Wprowadzenie mechanizmów instytucjonalnych gwarantujących stabilny rozwój polskiej nauki i szkolnictwa wyższego oraz systematyczną poprawę warunków wynagradzania dla wszystkich osób pracujących w tym sektorze, w tym:

- automatyczną waloryzację płac wszystkich pracujących j, powiązaną z adekwatnym wzrostem subwencji budżetowej dla nauki i szkolnictwa wyższego i gwarancjami finansowania dla wszystkich dyscyplin nauki;

- wprowadzenie stawek minimalnych na stanowiskach administracji i obsługi w wysokości co najmniej 110% wynagrodzenia minimalnego w gospodarce narodowej;

- wprowadzenie i ujednolicenie minimalnych stawek godzinowych za prowadzenie zajęć dydaktycznych na umowach cywilno-prawnych.

- podniesienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do 7,5% wysokości rocznych wynagrodzeń osobowych.

 

Wzywamy Ministra Edukacji i Nauki, Rząd RP oraz wszystkie partie polityczne w Sejmie RP do uwzględnienia wymienionych postulatów w ustawie budżetowej na 2022 rok, Prawie o szkolnictwie wyższym oraz odpowiednich rozporządzeniach. Zamiast podporządkowania szkolnictwa wyższego partyjnym interesom żądamy stworzenia godnych warunków pracy wszystkim grupom pracownic i pracowników!

Wzywamy wszystkich pracowników i pracownice nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, a także doktorantów i osoby studiujące do wyrażania sprzeciwu wobec obecnej polityki finansowania uczelni. Zachęcamy Was do organizowania się w miejscu pracy, do udziału w pikietach i demonstracjach, do publicznego zabierania głosu na temat warunków pracy i płacy oraz do wszelkich innych symbolicznych form protestu.

 

PODPISANO:

Inicjatywa Pracownicza Uniwersytet Gdański

Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Jagiellońskim

Komisja Zakładowa OZZIP przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Warszawskim

Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Wrocławskim

Międzyzakładowa Komisja OZZ Inicjatywa Pracownicza PAN ASP w Warszawie

Komisja Międzyzakładowa OZZ IP przy Teatrze Ósmego Dnia i Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Międzyzakładowa Komisja OZZ Inicjatywa Pracownicza UP im. KEN w Krakowie

 

DO WIADOMOŚCI:

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim

Ministerstwo Edukacji i Nauki Platforma Obywatelska Prawo I Sprawiedliwość PSL Polska 2050 Porozumienie Lewica Razem