Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

List otwarty wyrażający solidarność ze społecznością akademicką Uniwersytetu Pedagogicznego

List otwarty wyrażający solidarność ze społecznością akademicką Uniwersytetu Pedagogicznego

My, członkinie i członkowie Komisji Zakładowej związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza w UJ, wyrażamy solidarność ze społecznością akademicką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i popieramy ich walkę o prawa pracownicze oraz wolną, samorządną i odpowiednio rządzoną uczelnię.

Od jesieni 2020 roku nowe władze UP wprowadzają tzw. program naprawczy, który stanowi w istocie pretekst do zwalniania pracowniczek i pracowników według niejasnych kryteriów. Proces ten odbywa się rzekomo w imię osiągnięcia przez uczelnię stabilności finansowej, jednakże wiele ujawnionych niedawno faktów wskazuje na to, że władze uczelni przytaczają ten powód w celu wprowadzenia opinii publicznej w błąd. Do tej pory zwolniono już wiele osób zasłużonych dla Uniwersytetu Pedagogicznego, w tym profesorów ze znacznym dorobkiem i rozpoznawalną pozycją w świecie nauki. Zwolniony został nawet poprzedni rektor uczelni. Na miejsce zwalnianych przyjmuje się nowe osoby nieodpowiadające potrzebom poszczególnych jednostek. Kryteria typowania pracowników do zwolnień są całkowicie niejasne, w większości przypadków nie były konsultowane ani z radami jednostek, ani z radami dyscyplin. Władze uczelni nie rozmawiają ze zwalnianymi osobami ani nie tłumaczą motywów swych decyzji.

 

Powyższym zmianom towarzyszą przejawy dyskryminacji, naruszania prawa pracy, mobbingu, zastraszania, pogróżek i zakazu udziału w protestach. Pracowniczki i pracownicy UP nie są pewni swojego zatrudnienia oraz przyszłości uczelni. Krążące pogłoski o prawdziwych powodach przeprowadzanych zmian zakłócają spokój pracy naukowej i dydaktycznej.

 

Solidaryzujemy się ze zwalnianymi nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Redukcja zatrudnienia sprowadzająca się do pozbycia się postaci wybitnych, a jednocześnie krytycznych wobec polityki aktualnie rządzącej formacji musi budzić poważne wątpliwości i słuszny protest. Wyrażamy również solidarność ze studentkami i studentami UP, którzy bronią swych profesorów i apolitycznego profilu uczelni. Podkreślamy, że występują oni w obronie swego prawa do dobrej edukacji oraz wolności akademickiej w ogóle.

 

Wzywamy władze Uniwersytetu Pedagogicznego dla odstąpienia od powyższych praktyk i przywrócenia do pracy zwolnionych osób. Uczelnie nie mogą być miejscem łamania praw pracowniczych!

 

Komisja Zakładowa

OZZ Inicjatywa Pracownicza

w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała Prezydium Komisji z dn. 10 czerwca 2021