Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziękujemy Rektorowi z wsparcie różnorodności w Uniwersytecie

Dziękujemy Rektorowi z wsparcie różnorodności w Uniwersytecie

Wszystkim nam bliskie jest motto Uniwersytetu Jagiellońskiego: „Więcej znaczy rozum niż siła”

 

Wasza Magnificencjo,
Szanowny Panie Rektorze,

Jako przedstawicielki i przedstawiciele Komisji Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Jagiellońskim pragniemy podziękować i wyrazić pełne poparcie dla podjętej przez Pana obrony równie drogich nam wartości: mądrości, prawdy przeaciwstawiającej się kłamstwu i prawości niepoddającej się niegodziwości.

Wyrażamy też najwyższe uznanie dla bezcennej codziennej pracy osób związanych z Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji UJ oraz Działem ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania Bezpieczny student UJ; pracy, która nierzadko przesuwa granicę między życiem a śmiercią, zawsze na korzyść życia. Wszelkie próby podważenia zasadności ich działań uważamy za kwestionowanie sensu niesienia pomocy, a nierzadko jedynego ratunku członkom i członkiniom wspólnoty akademickiej – jako takie, próby te godne są potępienia.
Wszystkim nam bliskie jest motto Uniwersytetu Jagiellońskiego: „Więcej znaczy rozum niż siła”. Jednak w tym wyjątkowym czasie rozum i mądrość nie powinny rezygnować ze wsparcia siły – siły naszej wspólnoty. Wspólnoty tak różnej, a jednocześnie solidaryzującej się wokół wspólnych ideałów, starszych niż Uniwersytet. Jako przedstawicielom i przedstawicielkom związku zawodowego to właśnie idea solidarności jest nam szczególnie bliska. Tylko solidarni możemy sprzeciwić się atakom na różnorodność i pluralizm, na kreatywność i krytyczne myślenie.

Jednogłośnie popieramy więc Pana list do kurator Barbary Nowak i dziękujemy za te słowa. Pragniemy wyrazić wdzięczność i wsparcie dla pracujących codziennie dziesiątek osób i licznych organizacji funkcjonujących w ramach UJ, które działają na rzecz solidarności i w obronie różnorodności – organizacji i ruchów studenckich, kolektywnych struktur, czy wreszcie związków zawodowych, których codzienna praca stanowi podwaliny listu JM Rektora. To, jak zachowamy się w tym wyjątkowym czasie, w najbliższych dniach i tygodniach, i jaki przykład damy, zostanie zauważone i wybrzmi daleko poza uniwersyteckimi kampusami, Krakowem i Małopolską. Zachowajmy się więc jak należy. Na co dzień zaś – nie przerywajmy naszej pracy.

W imieniu Komisji Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Jagiellońskim
Prezydium OZZIP przy UJ

List JM Rektora UJ do Małopolskiej Kurator Oświaty tutaj