Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Porozumienie w sprawie zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego

Porozumienie w sprawie zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego

Porozumienie zawarte w dniu 16 grudnia 2021 w Krakowie pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Komisją Zakładową NSZZ "Solidarność" UJ, a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w UJ, oraz Komisją Zakładową OZZ Inicjatywa Pracownicza przy UJ.

Przeczytaj treść Porozumienia

 

Wypłata z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. nastąpi najpóźniej do dnia 28 lutego 2022 r.

Zgodnie z podpisanym dokumentem organizacjom związkowym w porozumieniu z Władzami UJ udało się  uzyskać korzystną regulację wynagrodzeń dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w tym m.in.:
- zwiększenie wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego nastąpi ze środków własnych Uczelni;  

- wzrost wynagrodzeń będzie miał charakter "kwotowy" oraz będzie przysługiwał pracownikom otrzymującym wynagrodzenia poniżej ustalonych wartości dla danego stanowiska;

- kwota zwiększenia dla pełnego etatu będzie odpowiadać stawce 3% uśrednionego wynagrodzenia zasadniczego na danym stanowisku lub w grupie stanowisk pracy;

- zwiększenie wynagrodzeń nastąpi z uwzględnieniem poziomu wynagrodzeń po zmianach wynikających ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.