Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Porozumienie w sprawie zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego

Porozumienie w sprawie zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego

Porozumienie zawarte w dniu 12 października 2022 w Krakowie pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Komisją Zakładową NSZZ "Solidarność" UJ, a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w UJ, oraz Komisją Zakładową OZZ Inicjatywa Pracownicza przy UJ.

W dniu dzisiejszym zawarte zostało porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim i działającymi na jego terenie związkami zawodowymi - NSZZ „Solidarność” UJ, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego UJ oraz OZZ Inicjatywa Pracownicza na UJ, w sprawie zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych Pracowniczek i Pracowników naszej uczelni.

Zwiększeniem wynagrodzeń zostaną objęci Pracowniczki i Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego pozostający w zatrudnieniu na dzień 1 października 2022 r., których wynagrodzenia są finansowane ze źródeł innych niż projekty oraz Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w UJ.

Zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych będzie miało charakter kwotowy, a kwota zwiększenia dla pełnego etatu została ustalona na podstawie uśrednionego wynagrodzenia zasadniczego na danym stanowisku pracy lub w danej grupie pracowniczej. Kwota przeciętnego zwiększenia wynagrodzenia  wyniesie 5,56% wynagrodzenia zasadniczego.

 

Szczegółowe ustalenia dotyczące zasad wzrostu wynagrodzeń zawiera treść porozumienia opublikowana na stronie: https://cso.uj.edu.pl/documents/54627/147078420/Porozumienie+12.10.2022.pdf/469c1bca-d980-4443-bf00-6b0d167d3f45

Będzie to już drugie zwiększenie wynagrodzeń Pracowniczek i Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w bieżącym roku i łączne wyniesie ono przeciętnie 8,56 % wynagrodzenia zasadniczego.

 

Przelew zwiększonych wynagrodzeń na konta Pracowniczek i Pracowników nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 roku, z wyrównaniem od 1 października 2022 roku.