Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kolejne porozumienie w sprawie zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych osób pracujących w Uniwersytecie Jagiellońskim

Kolejne porozumienie w sprawie zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych osób pracujących w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zwiększeniem wynagrodzeń zostaną objęte osoby pozostające w zatrudnieniu na dzień 1 stycznia 2023 r., których wynagrodzenia są finansowane ze źródeł innych niż projekty oraz Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w UJ.

Podpisanie porozumienia w sprawie zwiększenia wynagrodzeń

Z radością informujemy, że wspólnie z innymi organizacjami związkowymi podpisaliśmy porozumienie w sprawie zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych osób pracujących w Uniwersytecie Jagiellońskim! Równocześnie, zdajemy sobie sprawę z tego, że w obliczu inflacji regulacje te nie pokrywają realnie rosnących kosztów utrzymania.

Przelewów możemy spodziewać się najpóźniej do dnia 03 kwietnia 2023 roku, z wyrównaniem od 1 stycznia 2023 roku.

Zwiększeniem wynagrodzeń zostaną objęte osoby pozostające w zatrudnieniu na dzień 1 stycznia 2023 r., których wynagrodzenia są finansowane ze źródeł innych niż projekty oraz Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w UJ.

Zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych będzie miało charakter kwotowy, a kwota zwiększenia dla pełnego etatu została ustalona na podstawie uśrednionego wynagrodzenia zasadniczego na danym stanowisku pracy lub w danej grupie pracowniczej na koniec 2021 roku.
Szczegółowe ustalenia dotyczące zasad wzrostu wynagrodzeń można znaleźć na stronie Centrum Spraw Osobowych.

Porozumienie w sprawie zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego zawarte w dniu 2 marca 2023.