Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Protest przeciwko ideologizacji edukacji i nauki

Protest przeciwko ideologizacji edukacji i nauki

Widzimy się 17 czerwca o godz. 17:50 przy Muzeum Narodowym w Krakowie, obok Pomnika Wyspiańskiego.

KOGO ZAPRASZAMY?

· wszystkich pracowników/pracownice i studentów/studentki polskich uczelni i instytucji badawczych, naukowców i naukowczynie
· naszych mistrzów/mistrzynie – profesorów/profesorki
· nauczycielki i nauczycieli, pracowników oświaty, edukatorów i popularyzatorów nauki
· wszystkich, którzy doświadczają niepokojących zjawisk na polskich uczelniach lub są świadkami wydarzeń, wypowiedzi czy decyzji godzących w wolność nauki, podważających podstawy prowadzenia badań naukowych i działalności dydaktycznej czy wprowadzających do uniwersyteckiego świata pseudonaukę, ideologie religijne czy polityczne
· wszystkich, którym drogie są wartości takie jak wolność, równość i sprawiedliwość, ale także szacunek i tolerancja dla wszystkich uczestników dyskursu publicznego oraz rozwój i postęp oparty na naukowych, rzetelnych podstawach.

PRZECIW CZEMU PROTESTUJEMY?

· przeciwko myleniu dyskusji naukowej z poglądami czy osobistymi przekonaniami i próbom przemycania w mury szkół i uczelni treści nie opartych na wiedzy naukowej
· przeciwko próbom ideologicznych nacisków na polskich naukowców, nauczycieli i edukatorów, mających na celu zmianę systemu polskiej edukacji i szkolnictwa wyższego w kuźnie fundamentalistycznych neo-elit
· przeciwko próbom przejmowania lub niszczenia uczelni, zwalniania niewygodnych pracowników i zastraszania niepokornych intelektualistów
· przeciwko próbom budowania alternatywnego narodowo-katolickiego, wykluczającego świata nauki i edukacji, poprzez powoływanie nowych, ideologicznych uczelni czy instytucji badawczych
· przeciwko naciskom na nauczycieli i placówki edukacyjne, które w swojej działalności dbają o europejski, nowoczesny, kreatywny i pozbawiony ideologizacji poziom nauczania
· przeciwko manipulowaniu finansowaniem polskiej nauki i edukacji tak by karać krytyków obecnej władzy i wzmacniać swoich nominatów
· przeciwko próbom fałszowania historii, przeciwko budowaniu wypaczonego i nieobiektywnego obrazu naszej przeszłości, pod dyktando ideologicznych celów obecnie rządzących
· przeciwko budowaniu obrazu polskiego świata edukacji i nauki jako przestrzeni opanowanej przez złowrogie ideologie i pełne patologii
· przeciwko dzieleniu świata ludzi edukacji i nauki oraz nastawianiu reszty społeczeństwa przeciwko nim, przez deprecjonowanie wiedzy naukowej lub stawianie jej na równi z przekonaniami religijnymi czy ideologicznymi
· przeciwko demontowaniu naszego udziału w Unii Europejskiej, który jest kluczowy dla rozwoju edukacji i nauki.

O CO WALCZYMY?

· o prawdziwą debatę na temat przyszłości polskiej edukacji, nauki i stworzenie nowoczesnej wizji jej przyszłości w najbliższych dziesięcioleciach
· o polskie uniwersytety jako miejsca naukowej dyskusji i wspólnego poszukiwania odpowiedzi na najważniejsze pytania stawiane przez współczesną naukę
· o promowanie w polskich szkołach i na uczelniach partnerskich relacji mistrz-uczeń, opartych na zasadach mentoringu w miejsce relacji o charakterze feudalnym
· o odbudowę społecznego zaufania do świata nauki i powrót nauki do świata polityki, w którym podejmowane decyzje muszą opierać się na naukowych faktach i prognozach, a głos naukowców nie może być marginalizowany
· o odbudowę systemu edukacji szkolnej, który musi nareszcie rozwijać w dzieciach i młodzieży kreatywność oraz chęć poznawania świata, a nie realizować ideologiczną wizję polityków
· o zwiększenie nakładów na edukację i badania naukowe w Polsce, tak by polscy nauczyciele/nauczycielki, badacze/badaczki mogli/ły zacząć realnie konkurować z naukowcami/naukowczyniami z innych krajów
· o opracowanie standardów demokratycznego zarządzania szkołami, uczelniami i placówkami badawczymi, z uwzględnieniem głosu ich pracownik

Widzimy się 17 czerwca o godz. 18 przy Muzeum Narodowym w Krakowie (róg Al. Mickiewicza i al. 3 Maja)

 

ORGANIZATORZY:

Akademicki Komitet Protestacyjny
Akcja Europa
Autonomiczna Przestrzeń Edukacyjna
Inicjatywa Pracownicza - Uniwersytet Jagielloński
Inicjatywa Pracownicza - Uniwersytet Pedagogiczny
Komitet Obrony Demokracji
Ogólnopolski Strajk Kobiet
Protest z Wykrzyknikiem
Stowarzyszenie Kuźnica
Wolna Nauka
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Nie dla chaosu w szkole

oraz

Inicjatywa Polska
Nowa Lewica
Nowoczesna
Platforma Obywatelska
Polska 2050
PPS
Razem
Unia Europejskich Demokratów
Zieloni