Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grupa ds. Rekrutacji, Aktywizacji i Komunikacji

Grupa ds. Rekrutacji, Aktywizacji i Komunikacji

Zadania grupy

- działania mające na celu zwiększenie liczby członków i członkiń Komisji, ze szczególnym naciskiem na pracowników nienaukowych,
- opracowanie i przeprowadzenie sesji orientacyjnych i pakietów informacyjnych dla nowych członków i członkiń Komisji,
- planowanie i organizacja spotkań integracyjnych,
- prowadzenie strony www i fanpage Komisji,
- kontakty z mediami,
-opracowanie standardów komunikacji wewnętrznej,
-działania solidarnościowe, akcje protestacyjne.

Kontakt do koordynatora

j.grzymala.moszczynska@gmail.com