Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grupa ds. Bezpiecznych Warunków Pracy

Grupa ds. Bezpiecznych Warunków Pracy

Zadania grupy

Działania grupy skupiają się przede wszystkim na:

-  work-life balance i problemie wypalenia zawodowego,

- zapewnieniu bezpiecznego miejsca pracy z związku z zagrożeniem chorobami zakaźnymi, np. COVID-19,

- wsparciem działań Społecznych Inspektorek Pracy,

- bezpieczeństwem i higieną pracy,

- badaniami okresowymi. 

Grupa ds. bezpiecznych warunków pracy współpracuje ściśle z Inspektoratem BHP, który informuje nas o konsultowanych zarządzeniach i porozumieniach procedowanych przez naszego pracodawcę. Ponadto koordynatorka grupy bierze udział w obradach Komisji BHP przy kanclerz Małgorzacie Grzelewskiej i zajmuje się konsultowaniem wypadków w pracy.

Kontakt do koordynatorkichudobae@gmail.com

Lista "benefitów" pracowniczych na UJ, przygotowana przez Ewę Chudobę

Dla nauczycieli

 1. Legitymacje pracownicze dla nauczycieli (osoby zatrudnione na etatach badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych); zniżki na PKP i do muzeów; załatwia się przez CSO, osoba do kontaktu Witold Romański; wypełnia się dwa wnioski: o wydanie legitymacji i o pobranie z konta 12 zł. Żeby ją wyrobić, trzeba mieć konto na USOSWEBIE z wgranym zdjęciem. Konta w USOSWEBIE mają wszyscy pracownicy z grupy nauczyciele, nawet jeśli nie prowadzą żadnych zajęć.
 2. Urlopy naukowe: roczne i półroczne.
 3. Urlopy zdrowotne po 10 latach pracy na UJ.
 4. Obniżki pensum (z tytułu grantu, pełnienia funkcji na uczelni, z tytułu redagowania czasopisma naukowego itd.). Obniżka pensum nie obniża pensji, a jedynie wymiar obowiązków dydaktycznych.
 5. 36-dniowe urlopy wypoczynkowe (wnioskuje się w systemie PI). Branie urlopu nie obniża pensji.
 6. Dodatki do wynagrodzeń za pełnione funkcje.

 

                                                        Dla wszystkich pracowników UJ (nienauczyciele)

 1. Wjazdówki na teren UJ. Karty pozwalające wjechać na teren I, II i III kampusu UJ i zaparkować auto. Załatwia się przez biuro Kanclerz Harpuli. Przykład: wjazdówka do Collegium Broscianum to roczny koszt 600 zł; mogą ją wyrobić samodzielni oraz administracja i personel pomocniczy, po przeprocedowaniu odpowiedniego pisma i uiszczeniu opłaty. 
  1. Dostęp do Biblioteki Jagiellońskiej. Coroczne odnowienie konta: 5 zł. Daje dostęp do księgozbioru, czasopism, baz danych, np. JESTOR. Możliwość zamówienia bezpłatnej kwerendy na specjalistyczne tematy pod adresem: oinka@uj.edu.pl
  2. Dostęp do internetu na terenie całego UJ, login: email w domenie uj.edu.pl i hasło do niego; dostęp do konta Microsoft i Teams wraz z całą infrastukturą; możliwość uczestnictwa w spotkaniach osób spoza UJ, dostęp do chmury UJ.
  3. Dostęp do infrastruktury IT, np. writefull, narzędzia IT i bazy. Dział IT UJ.
  4. Dostęp do Archiwum UJ, gdzie można przeprowadzać kwerendy oraz wziąć udział w pokazach/oglądaniu archiwaliów. Jeśli Twoja babcia studiowała na UJ, tu będzie jej teczka.
  5. Zniżki pracownicze w Dziale Promocji UJ 10% (stoisko m.in. w Collegium Maius). Ostatnio UJ wyprodukował grę planszową Gaudeamus! Zbuduj średniowieczny uniwersytet. Zniżki w Wydawnictwie UJ.
  6. Dodatki do wynagrodzeń dla nienauczycieli za pełnione funkcje lub premie regulaminowe, comiesięczne lub w innych odstępach czasu. Wnioskuje kierownik jednostki do dziekana/przełożonego.
  7. Urlopy wypoczynkowe (w systemie PI). Urlopy wypoczynkowe nie obniżają pensji.
  8. Refundacja szczepień przeciw grypie do ustalonej wysokości (mailing Kanclerz Harpuli), w br. 75 zł.
  9. Pomoc psychologiczna w ramach punktu konsultacyjnego (mailing Kanclerz Harpuli). Obecnie stacjonarnie.
  10. Żłobek dla dzieci pracowników UJ Żaczuś, http://zaczus.pl/
  11. Przedszkole dla dzieci pracowników UJ https://www.przedszkolejci.pl/
  12. Oferta dla dzieci: uniwersytet dla dzieci i inne https://www.uj.edu.pl/studiuj-na-uj/junior-senior/dzieci
  13. Uniwersytet Trzeciego Wieku https://utw.uj.edu.pl

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ZFŚS Szefową jest Maria Zofia Nanke (regularny mailing)

 

3.1. Tzw. dofinansowanie. W maju wnioskuje się o benefity z ZFŚS (odpowiedni kafelek w PI). Obejmują: dofinansowanie urlopu pracownika („gruszka”), dofinansowanie wypoczynku dzieci, ekwiwalent na paczkę ze słodyczami dla dzieci powyżej roku, dofinansowanie na święta („karp”). Pracownicy zatrudnieni od bieżącego roku mogą wnioskować w październiku. Informacji udziela Pani mgr Dominika Maliszewska-Filip, Dział Socjalny UJ, ul. Straszewskiego 27, pok. 5, tel. 12-663-14-66, e-mail: dominika.maliszewska-filip@uj.edu.pl „Wnioski o przyznanie dofinansowania w 2022 roku” pracownicy powinni składać wyłącznie w formie elektronicznej przez Portal Informacyjny UJ. Termin składania „Wniosków o przyznanie dofinansowania w 2022 roku” upływa 31 maja 2022 roku.

Żeby można było wnioskować na benefity dla dzieci, muszą być one zgłoszone w kadrach. Dotyczy to również cudzoziemców, których dzieci przebywają poza granicami Polski.

3.2. Dofinansowanie ferii zimowych dla dzieci (UJ opłacał fakturę).

3.3. Mieszkania w Bursie Jagiellońskiej (pracownicy, doktoranci, studenci UJ i ich rodziny). Bardzo tania miejscówka w Krakowie, na ul. Śliskiej. Pokoje są małe, dzielona kuchnia i łazienka. Wspólna pralnia. Poziom akademika, ale bardzo przystępne ceny, ok. 600 zł za pokój miesięcznie. Zajmuje się tym tematem p. Magdalena Szafrańska z CSO.

3.4. Mieszkania do wynajmu po preferencyjnych cenach.

3.5. Domy pracy twórczej UJ: w Rabce, Zakopanem, Ustroniu; https://ds.uj.edu.pl/domy-pracy-tworczej   Bardzo przystępne ceny. Pokoje z łazienkami, internetem i telewizorem. Wspólna kuchnia.

3.6. Zapomogi jednorazowe bezzwrotne dla wszystkich pracowników i emerytów UJ w trudnych sytuacjach życiowych, https://ds.uj.edu.pl/swiadczenia/zapomogi, p. Katarzyna Pobielska z CSO

3.6. Pożyczki na cele mieszkaniowe nisko oprocentowane, https://ds.uj.edu.pl/swiadczenia/pozyczki

3.7. Karta multisport https://ds.uj.edu.pl/swiadczenia/karty-multisport

3.8. Pakiety medyczne PZU, https://cso.uj.edu.pl/pmedyczne (mailing Rektora Jedynaka)

3.9. Dodatkowe ubezpieczenie w PZU, „grupówki” i inne https://cso.uj.edu.pl/ubezpieczenia

 

INNE

4.1. Zniżki na bilety do teatru i koncerty (mailing Marii Zofii Nanke).

4.2. Udział w PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe). Można się wypisać, p. Katarzyna Grochal, CSO

4.3. Działalność związkowa: Inicjatywa Pracownicza, Solidarność, Związek Nauczycielstwa Polskiego

4.4. Wypadki w pracy zgłasza się do inspektoratu BHP, najlepiej do p. Dariusza Płodnia. Po sporządzeniu protokołu powypadkowego przekazuje się sprawę do ZUSu, który wypłaca odszkodowanie, jeśli zgodzi się, że to był wypadek w pracy.

4.5. Program „do pracy rowerem”. Można wziąć w nim udział, kiedy odległość od miejsca pracy jest większa niż 3 km, Dostaje się upominki za regularne jeżdżenie rowerem do pracy.

4.6. Matkom karmiącym przysługują dwie półgodzinne przerwy na karmienie dziecka piersią, jeśli są zatrudnione na pełny etat (nie dotyczy części etatu). W praktyce sprawia to, że wychodza godzinę wcześniej z pracy. Proceduje się przez Biuro Kanclerz Harpuli. Potrzebne jest pismo o wykorzystanie przywileju, poparte przez kierownika jednostki i następnie dziekana oraz oświadczenie karmiącej, że karmi konkretne dziecko piersią. Tę biurokrację przechodzi się raz na kwartał, bo Harupla chce mieć kontrolę nad tym przywilejem.

4.7. W trakcie upałów w pomieszczeniach bez klimatyzacji można wyjść wcześniej do domu, jeśli kierownik jednostki wyrazi zgodę (mailing Jani-Ochel). Pracowca musi zapewnić wodę pitną.

4.8. Opieka nad dzieckiem zdrowym do lat 14. Dwa dni w roku, może wziąć tylko jeden rodzic. Nie dublują się. Wynikają z zapisów Kodeksu Pracy.

 

ZUS: wszystko poza zwolnieniem lekarskim trzeba załatwić w ZUSIE lub w porozumieniu z nim, na odpowiednich formularza

5.1. Zwolnienia chorobowe wystawiane przez lekarza, od rodzinnego po specjalistów, objęte całkowitą dyskrecją. Normalnie płatne 80% wynagrodzenia. W ciąży 100%. Do 20 dni wypłaca płacowa w pensji, powyżej 20 dni – rozliczenie z ZUSem.

5.2. Urlopy okolicznościowe: z tytułu wejścia w związek małżeński, śmierci dziecka, rodziców, współmałżonka.

5.3. Renta rodzinna dla sierot i półsierot, załatwia się w ZUSIE.

5.4. Opieka nad chorym członkiem rodziny (dziećmi, współmałżonkiem, rodzicami), do 14 dni w ciągu roku.

5.5. Zasiłek pogrzebowy, śmierć rodzica, dziecka, formularz Z-12. Odszkodowanie za śmierć rodzica, dziecka, nie we wszystkich przypadkach.

 

Świadczenia rodzinne

6.1. Karta dużej rodziny, trzeba mieć min. troje dzieci. Kartę można wyrobić nawet jeśli dzieci są dorosłe! Uprawnia do rozmaitych zniżek.

6.1. 500 zł na każde dziecko, wnioskuje się w portalu ZUS do końca maja każdego roku

6.2. 300 zł na wyprawkę szkolną, wnioskuje się w portal ZUS od lipca do października każdego roku

6.3. Rodzinny kapitał opiekuńczy, wnioskuje się w portal ZUS, kiedy się ma więcej niż jedno dziecko, 12 tys. zł na drugie, trzecie i kolejne dziecko.

6.4. Fundusz alimentacyjny.