Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grupa ds. Bezpiecznych Warunków Pracy

Grupa ds. Bezpiecznych Warunków Pracy

Zadania grupy

-  work-life balance / wypalenie
- COVID - wypracowanie postulatów opartych na wiedzy naukowej, działania zmierzające do ich realizacji
- inne kwestie BHP (jeśli się pojawią)
- wsparcie dla SIP

kontakt do koordynatora

chudobae@gmail.com