Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grupa ds. Równego Traktowania

Grupa ds. Równego Traktowania

Spotkanie grupy 16 listopada, godz. 17.00, Ingardena 3, pok. 325. Zapraszamy!

Zadania grupy

- udział w opracowaniu procedur antydyskryminacyjnych, antymobbingowych, whistleblowing,
- udział w opracowywaniu Gender Equality Plan,
- reprezentowanie podczas posiedzeń (w zależności od możliwości prawnych) w sprawach związanych z mobbingiem i dyskryminacją,
- prace nad zmianą reguł świadczeń socjalnych (aby były dostępne nie tylko dla osób w formalnych związkach),
- reprezentowanie przy spotkaniach z komisjami dyscyplinarnymi,
- projektowanie i przeprowadzanie ankiet na temat mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy,
- informowanie o prawach pracowników i pracowniczek związanych ze przypadkami mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy. 

Kontakt do koordynatorki: anna.potoczek@gmail.com