Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grupa ds. Równego Traktowania

Grupa ds. Równego Traktowania

Zadania grupy

-  informacje o prawach pracowniczek, reprezentowanie podczas posiedzeń (w zależności od możliwości prawnych)  w sprawach związanych z mobbingiem, dyskryminacją (w tym zmiana reguł świadczeń socjalnych, aby były dostępne nie tylko dla osób w formalnych związkach), komisjami dyscyplinarnymi,
- udział w opracowaniu procedur antydyskryminacyjnych, antymobbingowych, whistleblowing.

Kontakt do koordynatora

anna.potoczek@gmail.com