Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Petycja ws. waloryzacji wynagrodzeń pracowników UJ

Petycja ws. waloryzacji wynagrodzeń pracowników UJ

Apel do prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej o waloryzację wynagrodzeń pracowników UJ i podjęcie innych działań na rzecz złagodzenia dysproporcji między niskimi zarobkami a rosnącymi kosztami życia.

Naszą petycję podpisało ponad 420 pracownic i pracowników ze wszystkich grup zawodowych Uczelni – dziękujemy.

Dynamicznie rosnącym kosztom utrzymania gospodarstw domowych, związanym z inflacją konsumencką, nie towarzyszą niestety regulacje wynagrodzeń zasadniczych, co oznacza realne ubożenie pracowników uczelni wyższych. Z dużym niepokojem przyjęliśmy również informacje o braku zwiększenia subwencji ministerialnej w ustawie budżetowej na rok 2021 i 2022, co stawia pod znakiem zapytania regulacje wynagrodzeń.

 

Spadek realnych płac jest szczególnie dotkliwy dla najmniej zarabiających członków naszej społeczności. W tej sytuacji należy liczyć się z wypowiadaniem umów przez wielu wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Sektor prywatny jest bowiem często w stanie zaoferować im znacznie lepsze warunki pracy i wynagrodzenia. Proponowane regulacje wynagrodzeń są zatem również w interesie całej uczelni, gwarantują bowiem zespołom pracowniczym możliwość rozwoju i zwiększają szanse ciągłości zatrudnienia doświadczonych pracownic i pracowników.

Zdajemy sobie sprawę, że możliwości sfinansowania znacznego wzrostu wynagrodzeń z budżetu uczelni są ograniczone i w dużej mierze zależne od decyzji MEiN i rządu RP. Niemniej uważamy, że uczelnia dysponuje pewnymi narzędziami, które mogą posłużyć do waloryzacji wynagrodzeń. Jesteśmy przekonani, że obecne warunki inflacji stanowią wystarczające uzasadnienie do podjęcia niestandardowych działań w zakresie polityki płacowej, opartych na zasadach solidarności i równego wynagrodzenia.

 

W naszym piśmie postulujemy:

  • Podjęcie dalszych i wzmożonych działań na rzecz zwiększenia subwencji budżetowej dla nauki i szkolnictwa wyższego – we współpracy z pozostałymi uczelniami publicznymi.
  • Wprowadzenie dostosowań w polityce płacowej Uczelni, ukierunkowanych na możliwie szeroką i wysoką waloryzację wynagrodzeń, zwłaszcza wśród pracowników o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych – za sprawą: wyrównania wynagrodzeń wśród pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach; kwotowej waloryzacji wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników UJ o 350 zł oraz waloryzacji stawek godzinowych w umowach cywilno-prawnych. Postulujemy, aby środki finansowe na realizację działań pochodziły z przesunięć w obecnym budżecie uczelni. Regulacja wynagrodzeń zasadniczych powinna naszym zdaniem stanowić priorytet finansowy i strategiczny Uczelni.
  • Wnioskujemy również do władz rektorskich o powołanie zespołu specjalnego ds. waloryzacji wynagrodzeń z udziałem przedstawicieli środowiska akademickiego, Senatu i zakładowych związków zawodowych.