Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ulga - składka na związek zawodowy

Ulga - składka na związek zawodowy

Odliczenie od dochodu z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 500 zł.

Ulga - składka na związki zawodowe

Odliczenie od dochodu z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 500 zł.

Mimo, że we wprowadzonej na początku roku uldze odliczenie to wynosiło 300 zł, to w związku z nowelizacją ustawy o podatku PIT, która weszła w życie wstecznie od 1 stycznia 2022 r., za cały rok możliwe jest odliczenie 500 zł tych składek.   

Odliczenie możliwe jest w przypadku podatników opodatkowanych według skali podatkowej (PIT 37PIT 36) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28). Z ulgi nie można korzystać odliczając ją od podatku liniowego. Jeśli podatnik będzie łączył opodatkowanie liniowe z innym rodzajem tj, PIT 36L z PIT 37PIT 28 lub PIT 36, to dopuszczalne jest skorzystanie z odliczenia - opodatkowanie poprzez PIT 36L nie wyklucza zastosowania go w ramach pozostałych źródeł przychodów.

Warunki ulgi dotyczącej składki na związki zawodowe

Odliczenie dopuszczalne jest w przypadku przekazania wpłaty w każdej wartości, tzn. również niższej. Limit 500 zł powoduje, że składki wyższe nie są już odliczane a podatnik w deklaracji wpisuje ich maksymalny limit, tj. 500 zł. 

Ulga dotyczy wyłącznie składek członkowskich, w efekcie z ulgi skorzystać może wyłącznie osoba będąca na moment dokonania wpłaty - członkiem związku zawodowego. 

Odliczyć można składki zapłacone w danym roku, decyduje data dokonania przelewu / dokonania wpłaty w gotówce w siedzibie związków. Nie można odliczać składek zapłaconych po 31 grudnia danego roku podatkowego lecz przed złożeniem rocznego zeznania podatkowego . 

Bez znaczenia jest, czy opłata dotyczy związku zakładowego, czy ponadzakładowego.

Aby korzystać z odliczenia posiadać trzeba dowód wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego, z którego wynikają co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i data wpłaty oraz kwota wpłaconych składek, a w przypadku składek potrącanych przez pracodawcę – oświadczenie organizacji związkowej o wysokości pochodzących od podatnika składek – na podstawie informacji PIT 11, w której wykazana będzie kwota składki.

Żródło: https://www.e-pity.pl/ulgi-odliczenia/zwiazki-zawodowe/?partner=adgm2302perfmax&gclid=Cj0KCQiA6LyfBhC3ARIsAG4gkF8LmX9iN081N7b6lSBkCcxz7aFHO8YluEbvmq_L_5OKj_mt5PwnzscaAvdWEALw_wcB