Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowy Regulamin przyznawania świadczeń socjalnych

Nowy Regulamin przyznawania świadczeń socjalnych

Nowa (korzystniejsza) tabela wysokości pożyczek mieszkaniowych.

Zarządzenie nr 56 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Załącznik nr 8 do Regulaminu

Tabela wysokości pożyczek mieszkaniowych dla pracowników, emerytów i rencistów UJ, byłych pracowników UJ pobierających świadczenia przedemerytalne:

 

1. Remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub remont i modernizacja mieszkania - bez przedstawiania rachunków do wysokości 20 000 zł (dotychczas było 15 000 zł) - po przedstawieniu rachunków kwota może być zwiększona do 30 000 zł (dotychczas było 25 000 zł).

2. Uzupełnienie wkładu na mieszkanie, budowa domu jednorodzinnego, budowa lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, spłata kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe oraz na kupno mieszkania do 40 000 zł.

3. Uzupełnienie wkładu na mieszkanie, budowa domu jednorodzinnego, budowa lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, spłata kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe oraz na kupno mieszkania dla pracowników ubiegających się o pożyczkę na pierwsze mieszkanie na zasadach określonych w § 31 ust. 3 i 4 Regulaminu do 70 000 zł (dotychczas było 60 000 zł).

Zarządzenie nr 56 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim