Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grupa ds. Podwyżek

Grupa ds. Podwyżek

Zadania grupy

Działania grupy obejmują wszystkie grupy pracowników i pracownik (blibliotecznych, naukowych, dydaktycznych, technicznych i administracyjnych; niezależnie od rodzaju umowy). Mają na celu przede wszystkim:

- wzrost wynagrodzeń, 

- działania przeciwko nierównościom dochodowym, 

- wprowadzenie przejrzystych i sprawiedliwych zasad przyznawania nagród i premii,

- zwiększenie palety i jakości pozapłacowych.

Kontakt do koordynatora: grodzicki.maciej@gmail.com