Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybory przedstawiciela do Społecznej Inspekcji Pracy

Wybory przedstawiciela do Społecznej Inspekcji Pracy

Dr Ewa Chudoba z Instytutu Filozofii została wybrana na stanowisko Społecznego Inspektora Pracy na najbliższe 4 lata.

Nasza członkini, Ewa Chudoba, została wybrana na jedną ze Społecznych Inspektorek Pracy w Uniwersytecie!
Będzie tę funkcję pełnić wspólnie z Franciszkiem Gajewskim z Solidarności i Małgorzatą Michel z ZNP. Serdecznie wszystkim SIP-owcom gratulujemy!
Ewa o sobie: Jestem związana od wielu lat z Uniwersytetem Jagiellońskim. Pracuję w administracji w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozoficznym. Oprócz kontynuacji tradycyjnego obszaru działań Społecznego Inspektora Pracy, czyli zajmowania się wypadkami w pracy, zamierzam poszerzyć oddziaływanie tej funkcji przy wsparciu IP. Planuję uregulowanie sprawy nadgodzin w administracji oraz zabezpieczenie prywatności wszystkich pracujących.

Komunikat nr 9 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z dnia 13 kwietnia 2022 roku

Decyzja nr 22 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 sierpnia 2022 roku