Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rzecznik praw i wartości akademickich

Prof. Beata Kowalska rzeczniczką praw i wartości akademickich UJ

Prof. Beata Kowalska rzeczniczką praw i wartości akademickich UJ

Na listopadowym posiedzeniu Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego powołał pierwszego w historii uczelni rzecznika praw i wartości akademickich. Na 5-letnią kadencję została wybrana dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ z Wydziału Filozoficznego.

Rzecznik praw i wartości akademickich stoi na straży praw i wartości akademickich wynikających z prawa powszechnie obowiązującego i aktów wewnętrznych uczelni, a także w szczególności z jej wielowiekowej tradycji i zwyczajów, Akademickiego Kodeksu Wartości i Kodeksu Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych. Do jego głównych zadań należy monitorowanie naruszeń praw i wartości akademickich, podejmowanie działań zapobiegających zachowaniom naruszającym prawa i wartości akademickie, a także współpraca z podmiotami powołanymi na UJ do ochrony praw i wartości akademickich. Kadencja rzecznika trwa 5 lat. Nie można być on powołanym do pełnienia tej funkcji na więcej niż 2 następujące po sobie kadencje.

- Jest to nowa funkcja w Uniwersytecie Jagiellońskim, dlatego kluczową rolą osoby, która będzie ją pełnić, będzie wypracowanie modelu działania przyszłego rzecznika. Chciałabym to robić w rzeczywistym dialogu ze społecznością akademicką, by integrować nasze działania na rzecz uczelni, która jest dobrym miejscem do studiowania i pracy. Do zadań rzecznika będzie należało wspieranie członków w rozwiązywaniu konfliktów i dbanie, by byli oni traktowani z szacunkiem, rzetelnie i sprawiedliwie. Chciałbym jednak wyjść poza tę funkcję interwencyjną na rzecz inicjowania, debaty o otwartym i solidarnym uniwersytecie, proponowania zmian w praktykach i uniwersyteckich regułach - mówiła dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ na przedwyborczym spotkaniu z Komisją Zakładową OZZ Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ pracuje w Instytucie Socjologii UJ. Przedmiotem jej zainteresowań badawczych w ostatnich latach był muzułmański feminizm i sytuacja kobiet w krajach Bliskiego Wschodu. Temat ten pozwalał połączyć fascynacje naukowe z doświadczeniem w pracy w programach na rzecz równości płci w kraju i za granicą. Podejmowane badania znajdowały także odbicie w prowadzonych kursach zarówno z dziedziny studiów rozwojowych, jak i studiów genderowych. Została wyróżniona najważniejszą nagrodą rektora UJ za dydaktykę - Pro Arte Docendi. Do jej najważniejszych stypendiów i wykładów zagranicznych należy zaliczyć: Cambridge University, Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu, American Centre for Oriental Research w Ammanie, New School for Social Research w Nowym Jorku, Rutgers University, Bufflo University.

Żródło: https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/146695567