Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół ds. opracowania i wdrożenia systemu oceny okresowej pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego niebędących nauczycielami akademickimi

Decyzja nr 36 Rektora UJ z dnia 5 grudnia 2022 roku

Do zadań Zespołu należy opracowanie i wdrożenie systemu oceny okresowej pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego niebędących nauczycielami akademickimi, w tym w szczególności:

1) opracowanie zasad przeprowadzania oceny okresowej;

2) określenie kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych rodzajów stanowisk;

3) opracowanie wzorów formularzy/arkuszy oceny okresowej i samooceny pracownika wraz ze szczegółowym opisem kompetencji podlegających ocenie;

4) przygotowanie projektu Regulaminu oceny okresowej pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego niebędących nauczycielami akademickimi;

5) opracowanie i przeprowadzenie pilotażowego szkolenia kadry kierowniczej z zakresu wdrożenia systemu oceny okresowej pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego niebędących nauczycielami akademickimi.