Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dodatek przedemerytalny

Dodatek przedemerytalny

Czy wiesz, że możesz się ubiegać o dodatek przedemerytalny?

Prawo do dodatku przedemerytalnego mają:

1) nauczyciele akademiccy, którzy wystąpią z wnioskiem do Rektora UJ o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę,

2) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy wystąpią z wnioskiem do Kanclerza UJ o rozwiązanie umowy o pracę, w związku z przejściem na emeryturę.

 

Porozumienie w sprawie zasad przyznawania dodatku przedemerytalnego pracownikom Uniwersytetu Jagiellońskiego przechodzącym na emeryturę zawarte w Krakowie w dniu 10 marca 2022 roku